OBS Tasveld

Nieuws:

De fusiekrant is te vinden bij nieuwsbrieven 2017/2018.

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste fusiekrant van de openbare school van de Campus West.
U vindt hierin o.a. een terugblik geschreven door Dick Henderikse, directeur/bestuurder van Stichting Marenland, een terugkoppeling van de gezamenlijke ouderavond in de Molenberg op 16 november en de stand van zaken waar we op dit moment mee bezig zijn.
Ook heeft Harold Wassing ( MR lid obs Tasveld en lid van de klankbordgroep) een stuk geschreven vanuit de klankbordgroep en welke onderwerpen daar wel en niet op de agenda staan.
Ook in het ouderportaal staan verschillende documenten, in deze fusiekrant vindt u de verkorte versie om het leesbaar te houden.
We wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Namens Inge Scholtens en alle andere betrokkenen,

Marga Lamain

Lees meer »

STAKING

STAKING

1 dec. 2017 13:03

Omdat de staking van 5 oktober jl. niet voldoende resultaat heeft opgeleverd is er een vervolg staking uitgeroepen op dinsdag 12 december!

Dit betekent dat de school deze dag gesloten is!

Lees meer »

Effectief, veilig en sociaal. Betrokken op elkaar en de maatschappij van nu en morgen.

We zijn een school waar men van en met elkaar leert en presteert met plezier.

 

De Tasveld is een openbare school en is bestemd voor ieder kind, ongeacht geloofs-, of denkrichting. Wij proberen de kinderen te leren respect te hebben voor elkaars waarden en normen. We staan dan ook open voor iedereen die zich denkt thuis te voelen op onze school. De Tasveld valt onder het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Marenland.

9c5a1c10ba2449408147ad27bb1c0475.jpg

Wij werken vanuit de volgende belangrijke uitgangspunten:

  • de kinderen gaan met plezier naar school en leren veel
  • de leerkrachten werken hard en werken met plezier
  • we geven adaptief onderwijs: onderwijs dat aangepast is aan de onderwijsbehoeften van kinderen
  • er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn
  • om de tijd effectief te besteden, wordt er gewerkt met moderne lesmethoden en we maken gebruik van een leerlingenvolgsysteem. (LVS)
  • veel aandacht voor het totale functioneren van elk kind: het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden beide gevolgd
  • de school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma
  • er is veel contact met de ouders
b8d7e27ab97743db9c1c06745f09196e.jpg

Directeur van de Tasveld is mevr. M. Lamain, (Marga) Bij haar kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de school. Wilt u er zeker van zijn dat zij voldoende tijd heeft voor een gesprek, maakt u dan een afspraak. Zij is in ieder geval op school aanwezig op alle maandagen en alle donderdagen. De directeur van de school heeft geen lesgevende taken.

 

Dhr. P. Wildeman (Pim) is de intern begeleider en heeft ook zgn.locatietaken. Hij is op alle dinsdagen, woensdagen en vrijdagochtend aanwezig. D.w.z. dat hij aanspreekpunt is als de directeur niet aanwezig is.

4f08e3d2cbe44101a7541f5cf5104cc4.jpg

Het schoolgebouw van de Tasveld staat aan de Gevelsteen 2 in Delfzijl West. Deze wijk ligt dicht bij het Delfzicht ziekenhuis. Kinderen die in de wijk wonen, hoeven om de school te bereiken geen drukke straten of wegen te passeren. De school is in de zestiger jaren gebouwd. Aangezien de straatnamen in de wijk te maken hebben met stenen en de steenfabriek, heeft ook de school een naam gekregen die hiermee te maken heeft: “veld waar stenen getast (opgestapeld) liggen”