Nieuws:

Maandagmiddag 20 maart starten we met het 2e blok atelier.

Maandagmiddag 20 maart starten we met het 2e blok atelier.

Ook dit blok bestaat weer uit 4 maandagmiddagen  ( 20 en 27 maart en 3 en 10 april) waarop allerlei verschillende activiteiten worden aangeboden aan alle leerlingen van de o.b.s. Jan Ligthart en de o.b.s.  Tasveld.

Natuurlijk zijn we daar ook weer de hulp van de ouders bij nodig. Ook opa’s en oma’s zijn welkom om te helpen tijdens deze middagen.

We horen graag van u of u mee wilt helpen tijdens deze gezellige , creatieve middagen.

(even bellen of mailen naar 615211 of obstasveld@marenland.org)

Lees meer »

Maandag 13 en dinsdag 14 februari a.s. zijn er weer oudergesprekken voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 8. De lijst, waarop de tijden staan wanneer u verwacht wordt, heeft u reeds ontvangen. Onderling kan geruild worden als dat beter past maar wilt u dat dan wel even aan de betreffende leerkracht doorgeven.

Maandag 13 en dinsdag 14 februari a.s. zijn er weer oudergesprekken voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 8.

De lijst, waarop de tijden staan wanneer u verwacht wordt, heeft u reeds ontvangen.

Onderling kan geruild worden als dat beter past maar wilt u dat dan wel even aan de betreffende leerkracht doorgeven.

Lees meer »

Decemberactie

Decemberactie

13 nov 2016 15:13

Beste ouders en / of verzorgers, Wij vragen wederom uw aandacht voor onze decemberactie. Sinds 4 jaar luidt onze slogan: Voor de voedselbank zamelen wij cadeaus in, zo wordt het op 5 december een feest in ieder gezin!

Door de enorme groei van het aantal kinderen, hebben wij uw steun hard nodig!
Het zou toch verschrikkelijk zijn als er op dinsdag 6 december kinderen op school vertellen
dat zij geen cadeautjes van Sinterklaas hebben gekregen en dat zij door Sinterklaas zijn
vergeten……

Wilt u onze actie ook steunen, koop dan 1 of meerdere cadeaus en lever deze in op school in
de week van 21 t/m 25 november. Wilt u liever uw cadeau niet op school inleveren, kijk dan
voor andere inleverpunten op de website of op onze facebookpagina.

Wij zamelen speelgoed in voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Het speelgoed hoeft niet ingepakt te worden, zo kunnen wij inventariseren wat er is.
Dit jaar zijn er veel jongens van de leeftijd 6, 8 en 12 jaar en meisjes van de leeftijd 2, 5, 9 en 12.

Wilt u liever een bedrag doneren? Dan kan dat op: NL80 RABO 0127 9511 21 t.n.v. MB
Drenth. (Van dit geld zullen ook cadeaus gekocht worden.)

Voorgaande jaren zamelden wij ook tweedehands speelgoed in.
We hebben er dit jaar voor gekozen om dit niet weer te doen. We kregen namelijk
ontzettend veel incompleet speelgoed of speelgoed met veel gebruikerssporen.

Voor meer informatie of vragen:
Website: www.decemberactie-voedselbank.nl
Mail: decemberactievoedselbank@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De decemberactievoedselbank commissie:

Ingrid Donkers, Mariël Drenth, Kirsten Froma - de Weert, Henny Harkema, Annemarie
Kuiper en Tineke Roelevink

Lees meer »

Effectief, veilig en sociaal. Betrokken op elkaar en de maatschappij van nu en morgen.

We zijn een school waar men van en met elkaar leert en presteert met plezier.

 

De Tasveld is een openbare school en is bestemd voor ieder kind, ongeacht geloofs-, of denkrichting. Wij proberen de kinderen te leren respect te hebben voor elkaars waarden en normen. We staan dan ook open voor iedereen die zich denkt thuis te voelen op onze school. De Tasveld valt onder het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Marenland.

9c5a1c10ba2449408147ad27bb1c0475.jpg

Wij werken vanuit de volgende belangrijke uitgangspunten:

  • de kinderen gaan met plezier naar school en leren veel
  • de leerkrachten werken hard en werken met plezier
  • we geven adaptief onderwijs: onderwijs dat aangepast is aan de onderwijsbehoeften van kinderen
  • er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn
  • om de tijd effectief te besteden, wordt er gewerkt met moderne lesmethoden en we maken gebruik van een leerlingenvolgsysteem. (LVS)
  • veel aandacht voor het totale functioneren van elk kind: het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden beide gevolgd
  • de school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma
  • er is veel contact met de ouders
b8d7e27ab97743db9c1c06745f09196e.jpg

Directeur van de Tasveld is mevr. M. Lamain, (Marga) Bij haar kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de school. Wilt u er zeker van zijn dat zij voldoende tijd heeft voor een gesprek, maakt u dan een afspraak. Zij is in ieder geval op school aanwezig op alle maandagen en alle donderdagen. De directeur van de school heeft geen lesgevende taken.

 

Dhr. P. Wildeman (Pim) is de intern begeleider en heeft ook zgn.locatietaken. Hij is op alle dinsdagen, woensdagen en vrijdagochtend aanwezig. D.w.z. dat hij aanspreekpunt is als de directeur niet aanwezig is.

4f08e3d2cbe44101a7541f5cf5104cc4.jpg

Het schoolgebouw van de Tasveld staat aan de Gevelsteen 2 in Delfzijl West. Deze wijk ligt dicht bij het Delfzicht ziekenhuis. Kinderen die in de wijk wonen, hoeven om de school te bereiken geen drukke straten of wegen te passeren. De school is in de zestiger jaren gebouwd. Aangezien de straatnamen in de wijk te maken hebben met stenen en de steenfabriek, heeft ook de school een naam gekregen die hiermee te maken heeft: “veld waar stenen getast (opgestapeld) liggen”